დამფუძნებლები

► ალექსანდრე გაგნიძე მერაბის ძე...

დაბადებული ქ.თბილისში 1976 წლის 25 ივნისს; ქართველი; განათლებით იურისტი


► გრიგოლ ნემსაძე თამაზის ძე...

დაბადებული ქ.თბილისში 1976 წლის 30 ოქტომბერს; ქართველი; განათლებით ეკონომისტი